Klachten – Huisarts van Muiden – Muiden
Header afbeelding
Huisarts van Muiden
Burgemeester de Raadtsingel 15A 1398 BE
Muiden

Klachten

Klachtenopvang en -afhandeling

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk.

U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen

bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het Klachtenformulier in te vullen en in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u altijd een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten.

Indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen.

Werkwijze onafhankelijke klachtenfunctionaris

Bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris  kunt u uw klacht binnen een jaar na de gebeurtenis schriftelijk indienen. Het is aan te raden het doel dat u wilt bereiken met uw klacht en de punten waarover u een uitspraak wilt hebben in uw klachtbrief aan te geven. De functionaris zal meestal eerst nog voorstellen om uw klacht door bemiddeling op te lossen. Als u dat niet wilt en direct behandeling van uw klacht door de functionaris wilt, kunt u dat al aangeven in uw klachtbrief.

Hoor en wederhoor

De functionaris laat u weten hoe de procedure verloopt. Hoor en wederhoor dienen te worden toegepast. Dat wil zeggen dat ook degene tegen wie u een klacht heeft ingediend (de aangeklaagde), een kopie van uw brief ontvangt en gevraagd wordt om daarop te reageren. Meestal volgt daarna een hoorzitting waar beide partijen mondeling hun standpunt kunnen toelichten. U kunt zich laten bijstaan door bijvoorbeeld een familielid.

Uitspraak

De klachtenfunctionaris laat u en de aangeklaagde schriftelijk weten of uw klacht geheel of deels gegrond is (u heeft helemaal of voor een deel gelijk) of ongegrond (u heeft ongelijk) en waarom de functionaris dat vindt. De klachtenfunctionaris kan zelf geen maatregelen treffen. Wel kan zij aan de hulpverlener of de instelling aanbevelingen doen over hoe uw klacht opgelost kan worden, en/of in de toekomst kan worden voorkomen. De hulpverlener of instelling moet binnen zes weken schriftelijk laten weten of en hoe de aanbevelingen worden overgenomen. Het termijn kan met vier weken worden verlengd door de hulpverlener indien hij /zij acht dat er grondiger onderzoek noodzakelijk is. Hiervan krijgt u een afschrift. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan het termijn door de zorgaanbieder met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat u met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd. Er is geen wettelijke verplichting om de aanbevelingen van de klachtenfunctionaris te volgen. Indien u het niet eens bent met het oordeel van de klachtenfunctionaris dan heeft u nog de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de landelijke geschillencommissie.

Als u als patiënt niet zelf een klacht wilt indienen, kunt u iemand machtigen om dit namens u te doen. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze klachtenbehandeling.

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord